Ρυτίδες έκφρασης-μιμικής

Ρυτίδες έκφρασης-μιμικής

 Είναι οι ρυτίδες που παρουσιάζονται λόγω της κίνησης των μυών του προσώπου και του λαιμού. Εξαρτώνται από κληρονομική προδιάθεση, ανάλογα με την κατασκευή του σκελετού του προσώπου και από μη ελεγχόμενες συνεχείς κινήσεις στο πρόσωπο – έκφραση.10Εμφανίζονται στα νεαρά άτομα από 17 ετών και πάνω, λόγω της ζωηρής κινητικότητας των χαρακτηριστικών, από την έκφραση , το γέλιο, τη νευρικότητα, τις συγκινήσεις. Οι ρυτίδες παρουσιάζονται πρόωρα, όταν οι μυς του προσώπου συσπώνται στο ίδιο σημείο και οι συσπάσεις είναι πιο δυνατές. Μια ανήσυχη σκέψη ζαρώνει τα φρύδια κάθετα και χαράζει δύο γραμμές ανάμεσα τους. Γέλια χωρίς λόγο και επομένως συχνά γέλια διαγράφουν ρυτίδες στους κροτάφους (patedoie) και χαράσσουν τη γραμμή του γέλιου (rictus).

Οι ρυτίδες έκφρασης-μιμικής είναι:

α) Οι οριζόντιες ρυτίδες του μετώπου

11

β) Οι ρυτίδες στο έξω άκρο των ματιών

12

γ) Οι ρυτίδες του συνοφρυωμένου μυός (επισκήνιος- 2 κάθετες)

13

δ) Οι ρυτίδες του πυραμοειδούς μυός (οριζόντιες στη ράχη της μύτης) 

14

ε) Οι ρυτίδες της ρινοχειλικής αύλακας

15

στ) Οι ρυτίδες της πογωνογενειακής αύλακας

16   17

 

Ανάλογα με το σχήμα του σκελετού του προσώπου και λόγω της θέσης των μυών πάνω στα οστά, οι ρυτίδες που δημιουργούνται στα διάφορα είδη σχημάτων προσώπου είναι στα ίδια σημεία π.χ.:

18 

 

 

Στο εξάγωνο σχήμα πιο έντονα χαράσσονται οι ρυτίδες στο γύρω ματιών.

 

19

 

 

Στο ανάποδο τρίγωνο-απιοειδές, πιο έντονα χαράσσονται οι ρυτίδες της ρινοχειλικής και πογωνογενειακής αύλακας.

 

20

 

 

 

Στο τετράγωνο πιο έντονα χαράσσονται οι ρυτίδες στο γύρο ματιών, επισκήνιο και ρινοχειλική αύλακα.

 

21

 

 

Στο οβάλ που είναι, και το τέλειο σχήμα προσώπου, παρουσιάζονται οι λιγότερες έως καθόλου ρυτίδες έκφρασης λόγω του ότι το οβάλ σχήμα προσώπου έχει κυρτό σκελετό, οπότε οι μύες που εκφύονται πάνω στα οστά του σκελετού του προσώπου, συγκρατούν το δέρμα συνεχώς σταθερά.

 

 

Χαρακτηριστικά των μυών του προσώπου

22Οι μιμικοί ή δερματικοί μύες καταλαμβάνουν, μεταξύ όλων των άλλων μυών του σώματος, μια ειδική θέση εφόσον πηγαίνουν προς τον δερματικό ιστό. Αυτό σημαίνει ότι δεν περνούν από κόκκαλο σε κόκκαλο. Καταφύονται πολλαπλάσια στο δέρμα χωρίς μια ενδιάμεση σύνδεση με μορφή νεύρων. Έτσι οι μιμικοί μύες κινούν το δέρμα του προσώπου και μαζί με το συνδετικό ιστό της επιδερμίδας είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το τέντωμα, τις πτυχές, τις ρυτίδες και τη χαλάρωση κάθε τμήματος του προσώπου.

23Συνήθως χρησιμοποιούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε μονομερώς τους μιμικούς μύες. Ένας ένας οι μύες επιβαρύνονται με αρνητικές συνήθειες, άλλοι λιγότερο και άλλοι καθόλου, κι έτσι ομάδες μυών που τους έχουμε ανάγκη αδρανοποιούνται εξαιτίας της ελλιπούς δράσης. Έτσι έρχεται με τα χρόνια μια αργή διαδικασία μετασχηματισμού στην έκφραση του προσώπου.

Τα μάτια, τα χείλια και το στόμα είναι τα μέρη όπου υπάρχουν κυρίως οι μιμικοί μύες γι’ αυτό και οι συγκεκριμένοι μύες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση . Η θέση των μυών, κυρίως γύρω από το στόμα και τα μάτια, δίνει σε όλο το πρόσωπο την έκφραση της εσωτερικής ικανοποίησης, της φιλίας, το χαμόγελο αλλά και την θλίψη, τον πόνο, την απάθεια.

25

Οι μιμικοί ή δερματικοί μύες είναι μικροί, πεπλατυσμένοι, εξαιρετικά ευκίνητοι, καταφύονται στο δέρμα του προσώπου και με την ενέργειά τους προσδίδουν στο πρόσωπο τις διάφορες εκφράσεις, ρυθμίζουν τις διάφορες οπές του προσώπου, χρησιμεύουν στον έναρθρο λόγο και βρίσκονται στην υποδόριο περιτονία και νευρώνονται από το προσωπικό νεύρο.

Διακρίνονται στους:

 1. Μύες του θόλου του κρανίου
 2. Μύες του στόματος
 3. Μύες της μύτης
 4. Μύες των βλεφάρων
 5. Μύες του έξω ωτός

Σημαντικό ρόλο στις ρυτίδες έκφρασης παίζουν οι μασητήριοι μύες και οι μύες του τραχήλου.

1. Μύες του θόλου του κρανίου

 • Ο Μετωποϊνιακός ή επικράνιος
 • Ο Πυραμοειδής
 • Ο ινιακός

2. Μασητήριοι μύες

 • Ο κροταφίτης
 • Ο μασητήρας
 • Ο έξω πτερυγοειδής
 • Ο έσω πτερυγοειδής

3. Μύες του στόματος

Οι μύες του στόματος διατάσσονται σε 3 στιβάδες: 

        α) Την επιπολής στιβάδα σ’ αυτήν υπάγονται:

Ο τετράγωνος του άνω χείλους

Ο γελαστήριος

Ο τρίγωνος

Ο μείζων ζυγωματικός.

          β) Μέση στιβάδα: σ’ αυτήν υπάγονται:

 Ο κυνικός

Ο τετράγωνος του κάτω χείλους.

          γ) Εν τω βάθει στιβάδα: σ’ αυτήν υπάγονται:

Ο γενειακός

Οι τομικοί

Ο βυκανήτης

Από ίνες των μυών αυτών σχηματίζεται ο σφυγκτήρ του στόματος. 

 4. Μύες της μύτης

 • Ο Ρινικός μυς
 • Ο Καθελκτήρ του ρινικού διαφράγματος

5. Μύες των βλεφάρων και φρυδιών

 • Ο ανελκτήρας του άνω βλεφάρου
 • Ο σφιγκτήρας μυς με τρεις μοίρες: τη κογχική, τη βλεφαρική και τη δακρυϊκή
 • Ο επισκύνιος

6. Μύες του έξω ωτός

 • Ο πρόσθιος ωτιαίος
 • Ο άνω ωτιαίος
 • Ο οπίσθιος ωτιαίος

7. Μύες του τραχήλου

         α) Οι προσθιοπλάγιοι: 

Το μυώδες πλάτυσμα

Ο στερνοκλειδομαστοειδής

          β) Οι πρόσθιοι:

Οι κάτω και πάνω από το υοειδές οστό μύες

          γ) Οι πλάγιοι μύες του τραχήλου

Οι σκαληνοί

         δ) Οι οπίσθιοι μύες του τραχήλου

 Αντιμετώπιση ρυτίδων έκφρασης-μιμικής

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανατομία, την έκφυση, κατάφυση και τον ρόλο που παίζουν οι μύες του προσώπου, του λαιμού και του τραχήλου, μπορούμε να επαναφέρουμε το μυϊκό τόνο στους μύες εκείνους, που δεν χρησιμοποιούνται και αδρανούν κατά την έκφραση, δηλαδή τους αντίθετους μύες της έκφρασης.

Κατά συνέπεια, το δέρμα στηρίζεται καλά σε όλη την επιφάνεια του προσώπου, χωρίς την εικόνα της πτώσης σε χαρακτηριστικά σημεία όπως τα βλέφαρα, γωνίες των χειλιών, ρινοχειλική αύλακα, δεξιά και αριστερά του πηγουνιού και διπλοσάγονο.

Η διατήρηση του καλού μυϊκού τόνου στους μύες του προσώπου, λαιμού και τραχήλου έχει εκτός από την καλή και νεανική εμφάνιση ένα ακόμη βασικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα: εξασφαλίζει καλή αιμάτωση και καλή νεύρωση των μυών κάτι πολύ βασικό για την ευρύτερη καλή φυσική κατάσταση του δέρματος στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος επιβάλλεται να συνδυαστεί και η δερματική σύσφιξη και αποκατάσταση με εξειδικευμένες υπηρεσίες Αισθητικής καθώς και η συστηματική περιποίηση στο σπίτι με ειδικά καλλυντικά για τη διατήρηση του αποτελέσματος σε βάθος χρόνου.

Στο Face & Body Day Spa με την εξειδικευμένη περιποίηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΥΙΚΟ LIFTING ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ – FACIAL BUILT UP το πρόσωπο σας ξαναπαίρνει γρήγορα και οικονομικά τη νεανική του μορφή!

Επανορθωτική Αισθητική – Ηλεκτρονικό μυϊκό Lifting

 26

Η επαναφορά του καλού μυϊκού τόνου με αποτέλεσμα την ανόρθωση των χαρακτηριστικών λέγεται Επανορθωτική Αισθητική. Εκτελείται στα Κέντρα Αισθητικής με ειδικά μηχανήματα που παράγουν ρεύματα τα οποία συσπούν τους μύες.

 

Τα ρεύματα αυτά είναι:

 • Ρεύμα φαραδικό και γαλβανοφαραδικό
 • Ρεύμα επαγωγικό χαμηλής συχνότητας (slederton)
 • Ρεύμα επαγωγικό και γαλβανικό μαζί (liftmodeling)

 

Στο Face & Body Day Spa αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα και με επιστημονικό τρόπο τις ρυτίδες έκφρασης-μιμικής με τις εξής ειδικές περιποιήσεις και συνδυασμό θεραπειών ανάλογα με την κάθε περίπτωση και ποιότητα του δέρματος:

1   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΥΙΚΟ LIFTING ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ – FACIALBUILTUP

2   ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

3   ΤΡΟΦΟΤΟΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ THERMO

4   HOT & COLD STONES FACIAL Spa MASSAGE

5   ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ-ΝΤΕΚΟΛΤΕ ΜΕ ΤΟΝΩΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

6   ΜΙΚΡΟ-ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ-ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ-ΝΤΕΚΟΛΤΕ

7   ΒΙΤΑΜΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΝΤΕΚΟΛΤΕ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ & ΙΟΝΤΟΦΟΡΕΣΗ

8   ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΑΛΦΑ-ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΑ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

9   ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FLASH LIFTING

10  HOT CHOCOLATE ANTI AGING FACIAL TREATMENT

11  ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ AQUATONALE ANTI AGING CONCENTRATE ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣΥΣΦΙΞΗΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗΔΡΑΣΗ

Στο σπίτι συστήνουμε για μέγιστο αποτέλεσμα μιμογυμναστική και ειδικά προϊόντα περιποίησης των Εργαστηρίων AQUATONALE των σειρών Skin Care Essentials, Cellular Renewal Peeling Line, Age Defense Line, Vitality Line και Eye Care Line.

 Δήμη Ι. Κουλιστανίδου
Αισθητικός
Dpl Cidesco