Ρυτίδες έκφρασης-μιμικής

Ρυτίδες έκφρασης-μιμικής

 Είναι οι ρυτίδες που παρουσιάζονται λόγω της κίνησης των μυών του προσώπου και του λαιμού. Εξαρτώνται από κληρονομική προδιάθεση, ανάλογα με την κατασκευή του σκελετού του προσώπου και από μη ελεγχόμενες συνεχείς κινήσεις στο πρόσωπο – έκφραση.10Εμφανίζονται στα νεαρά άτομα από 17 ετών και πάνω, λόγω της ζωηρής κινητικότητας των χαρακτηριστικών, από την έκφραση , το γέλιο, τη νευρικότητα, τις συγκινήσεις. Οι ρυτίδες παρουσιάζονται πρόωρα, όταν οι μυς του προσώπου συσπώνται στο ίδιο σημείο και οι συσπάσεις είναι πιο δυνατές. Μια ανήσυχη σκέψη ζαρώνει τα φρύδια κάθετα και χαράζει δύο γραμμές ανάμεσα τους. Γέλια χωρίς λόγο και επομένως συχνά γέλια διαγράφουν ρυτίδες στους κροτάφους (patedoie) και χαράσσουν τη γραμμή του γέλιου (rictus).

Οι ρυτίδες έκφρασης-μιμικής είναι:

α) Οι οριζόντιες ρυτίδες του μετώπου

11

β) Οι ρυτίδες στο έξω άκρο των ματιών

12

γ) Οι ρυτίδες του συνοφρυωμένου μυός (επισκήνιος- 2 κάθετες)

13

δ) Οι ρυτίδες του πυραμοειδούς μυός (οριζόντιες στη ράχη της μύτης) 

14

ε) Οι ρυτίδες της ρινοχειλικής αύλακας

15

στ) Οι ρυτίδες της πογωνογενειακής αύλακας

16   17

 

Ανάλογα με το σχήμα του σκελετού του προσώπου και λόγω της θέσης των μυών πάνω στα οστά, οι ρυτίδες που δημιουργούνται στα διάφορα είδη σχημάτων προσώπου είναι στα ίδια σημεία π.χ.:

18 

 

 

Στο εξάγωνο σχήμα πιο έντονα χαράσσονται οι ρυτίδες στο γύρω ματιών.

 

19

 

 

Στο ανάποδο τρίγωνο-απιοειδές, πιο έντονα χαράσσονται οι ρυτίδες της ρινοχειλικής και πογωνογενειακής αύλακας.

 

20

 

 

 

Στο τετράγωνο πιο έντονα χαράσσονται οι ρυτίδες στο γύρο ματιών, επισκήνιο και ρινοχειλική αύλακα.

 

21

 

 

Στο οβάλ που είναι, και το τέλειο σχήμα προσώπου, παρουσιάζονται οι λιγότερες έως καθόλου ρυτίδες έκφρασης λόγω του ότι το οβάλ σχήμα προσώπου έχει κυρτό σκελετό, οπότε οι μύες που εκφύονται πάνω στα οστά του σκελετού του προσώπου, συγκρατούν το δέρμα συνεχώς σταθερά.

 

 

Χαρακτηριστικά των μυών του προσώπου

22Οι μιμικοί ή δερματικοί μύες καταλαμβάνουν, μεταξύ όλων των άλλων μυών του σώματος, μια ειδική θέση εφόσον πηγαίνουν προς τον δερματικό ιστό. Αυτό σημαίνει ότι δεν περνούν από κόκκαλο σε κόκκαλο. Καταφύονται πολλαπλάσια στο δέρμα χωρίς μια ενδιάμεση σύνδεση με μορφή νεύρων. Έτσι οι μιμικοί μύες κινούν το δέρμα του προσώπου και μαζί με το συνδετικό ιστό της επιδερμίδας είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το τέντωμα, τις πτυχές, τις ρυτίδες και τη χαλάρωση κάθε τμήματος του προσώπου.

23Συνήθως χρησιμοποιούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε μονομερώς τους μιμικούς μύες. Ένας ένας οι μύες επιβαρύνονται με αρνητικές συνήθειες, άλλοι λιγότερο και άλλοι καθόλου, κι έτσι ομάδες μυών που τους έχουμε ανάγκη αδρανοποιούνται εξαιτίας της ελλιπούς δράσης. Έτσι έρχεται με τα χρόνια μια αργή διαδικασία μετασχηματισμού στην έκφραση του προσώπου.

Τα μάτια, τα χείλια και το στόμα είναι τα μέρη όπου υπάρχουν κυρίως οι μιμικοί μύες γι’ αυτό και οι συγκεκριμένοι μύες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση . Η θέση των μυών, κυρίως γύρω από το στόμα και τα μάτια, δίνει σε όλο το πρόσωπο την έκφραση της εσωτερικής ικανοποίησης, της φιλίας, το χαμόγελο αλλά και την θλίψη, τον πόνο, την απάθεια.

25

Οι μιμικοί ή δερματικοί μύες είναι μικροί, πεπλατυσμένοι, εξαιρετικά ευκίνητοι, καταφύονται στο δέρμα του προσώπου και με την ενέργειά τους προσδίδουν στο πρόσωπο τις διάφορες εκφράσεις, ρυθμίζουν τις διάφορες οπές του προσώπου, χρησιμεύουν στον έναρθρο λόγο και βρίσκονται στην υποδόριο περιτονία και νευρώνονται από το προσωπικό νεύρο.

Διακρίνονται στους:

 1. Μύες του θόλου του κρανίου
 2. Μύες του στόματος
 3. Μύες της μύτης
 4. Μύες των βλεφάρων
 5. Μύες του έξω ωτός

Σημαντικό ρόλο στις ρυτίδες έκφρασης παίζουν οι μασητήριοι μύες και οι μύες του τραχήλου.

1. Μύες του θόλου του κρανίου

 • Ο Μετωποϊνιακός ή επικράνιος
 • Ο Πυραμοειδής
 • Ο ινιακός

2. Μασητήριοι μύες

 • Ο κροταφίτης
 • Ο μασητήρας
 • Ο έξω πτερυγοειδής
 • Ο έσω πτερυγοειδής

3. Μύες του στόματος

Οι μύες του στόματος διατάσσονται σε 3 στιβάδες: 

        α) Την επιπολής στιβάδα σ’ αυτήν υπάγονται:

Ο τετράγωνος του άνω χείλους

Ο γελαστήριος

Ο τρίγωνος

Ο μείζων ζυγωματικός.

          β) Μέση στιβάδα: σ’ αυτήν υπάγονται:

 Ο κυνικός

Ο τετράγωνος του κάτω χείλους.

          γ) Εν τω βάθει στιβάδα: σ’ αυτήν υπάγονται:

Ο γενειακός

Οι τομικοί

Ο βυκανήτης

Από ίνες των μυών αυτών σχηματίζεται ο σφυγκτήρ του στόματος. 

 4. Μύες της μύτης

 • Ο Ρινικός μυς
 • Ο Καθελκτήρ του ρινικού διαφράγματος

5. Μύες των βλεφάρων και φρυδιών

 • Ο ανελκτήρας του άνω βλεφάρου
 • Ο σφιγκτήρας μυς με τρεις μοίρες: τη κογχική, τη βλεφαρική και τη δακρυϊκή
 • Ο επισκύνιος

6. Μύες του έξω ωτός

 • Ο πρόσθιος ωτιαίος
 • Ο άνω ωτιαίος
 • Ο οπίσθιος ωτιαίος

7. Μύες του τραχήλου

         α) Οι προσθιοπλάγιοι: 

Το μυώδες πλάτυσμα

Ο στερνοκλειδομαστοειδής

          β) Οι πρόσθιοι:

Οι κάτω και πάνω από το υοειδές οστό μύες

          γ) Οι πλάγιοι μύες του τραχήλου

Οι σκαληνοί

         δ) Οι οπίσθιοι μύες του τραχήλου

 Αντιμετώπιση ρυτίδων έκφρασης-μιμικής

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανατομία, την έκφυση, κατάφυση και τον ρόλο που παίζουν οι μύες του προσώπου, του λαιμού και του τραχήλου, μπορούμε να επαναφέρουμε το μυϊκό τόνο στους μύες εκείνους, που δεν χρησιμοποιούνται και αδρανούν κατά την έκφραση, δηλαδή τους αντίθετους μύες της έκφρασης.

Κατά συνέπεια, το δέρμα στηρίζεται καλά σε όλη την επιφάνεια του προσώπου, χωρίς την εικόνα της πτώσης σε χαρακτηριστικά σημεία όπως τα βλέφαρα, γωνίες των χειλιών, ρινοχειλική αύλακα, δεξιά και αριστερά του πηγουνιού και διπλοσάγονο.

Η διατήρηση του καλού μυϊκού τόνου στους μύες του προσώπου, λαιμού και τραχήλου έχει εκτός από την καλή και νεανική εμφάνιση ένα ακόμη βασικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα: εξασφαλίζει καλή αιμάτωση και καλή νεύρωση των μυών κάτι πολύ βασικό για την ευρύτερη καλή φυσική κατάσταση του δέρματος στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος επιβάλλεται να συνδυαστεί και η δερματική σύσφιξη και αποκατάσταση με εξειδικευμένες υπηρεσίες Αισθητικής καθώς και η συστηματική περιποίηση στο σπίτι με ειδικά καλλυντικά για τη διατήρηση του αποτελέσματος σε βάθος χρόνου.

Στο Face & Body Day Spa με την εξειδικευμένη περιποίηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΥΙΚΟ LIFTING ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ – FACIAL BUILT UP το πρόσωπο σας ξαναπαίρνει γρήγορα και οικονομικά τη νεανική του μορφή!

Επανορθωτική Αισθητική – Ηλεκτρονικό μυϊκό Lifting

 26

Η επαναφορά του καλού μυϊκού τόνου με αποτέλεσμα την ανόρθωση των χαρακτηριστικών λέγεται Επανορθωτική Αισθητική. Εκτελείται στα Κέντρα Αισθητικής με ειδικά μηχανήματα που παράγουν ρεύματα τα οποία συσπούν τους μύες.

 

Τα ρεύματα αυτά είναι:

 • Ρεύμα φαραδικό και γαλβανοφαραδικό
 • Ρεύμα επαγωγικό χαμηλής συχνότητας (slederton)
 • Ρεύμα επαγωγικό και γαλβανικό μαζί (liftmodeling)

 

Στο Face & Body Day Spa αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα και με επιστημονικό τρόπο τις ρυτίδες έκφρασης-μιμικής με τις εξής ειδικές περιποιήσεις και συνδυασμό θεραπειών ανάλογα με την κάθε περίπτωση και ποιότητα του δέρματος:

1   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΥΙΚΟ LIFTING ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ – FACIALBUILTUP

2   ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

3   ΤΡΟΦΟΤΟΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ THERMO

4   HOT & COLD STONES FACIAL Spa MASSAGE

5   ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ-ΝΤΕΚΟΛΤΕ ΜΕ ΤΟΝΩΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

6   ΜΙΚΡΟ-ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ-ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ-ΝΤΕΚΟΛΤΕ

7   ΒΙΤΑΜΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΝΤΕΚΟΛΤΕ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ & ΙΟΝΤΟΦΟΡΕΣΗ

8   ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΑΛΦΑ-ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΑ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

9   ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FLASH LIFTING

10  HOT CHOCOLATE ANTI AGING FACIAL TREATMENT

11  ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ AQUATONALE ANTI AGING CONCENTRATE ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣΥΣΦΙΞΗΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗΔΡΑΣΗ

Στο σπίτι συστήνουμε για μέγιστο αποτέλεσμα μιμογυμναστική και ειδικά προϊόντα περιποίησης των Εργαστηρίων AQUATONALE των σειρών Skin Care Essentials, Cellular Renewal Peeling Line, Age Defense Line, Vitality Line και Eye Care Line.

 Δήμη Ι. Κουλιστανίδου
Αισθητικός
Dpl Cidesco

 

 

Φυσιολογικές ρυτίδες & Ρυτίδες Αφυδάτωσης

Οι ρυτίδες είναι δερματικές πτυχές μη αντιστρέψιμες από τον οργανισμό. 

Αυτές χωρίζονται σε 7 κατηγορίες :

 1. Φυσιολογικές
 2. Αφυδάτωσης
 3. Έκφρασης
 4. Γήρατος
 5. Χαλάρωσης
 6. Εξαφάνισης ιστών υποστήριξης
 7. Φωτογήρανσης

Φυσιολογικές ρυτίδες

Είναι οι φυσιολογικές αναδιπλώσεις του δέρματος που παρουσιάζονται στα άτομα από την ημέρα που γεννιούνται και είναι:

α) η αύλακα κάτω από τα μάτια

1  2

β) η ρινοχειλική αύλακα

3

γ) η πογωνοχειλική αύλακα

4

δ) το φύτρο του στόματος

5

ε) οι δύο οριζόντιες ρυτίδες του λαιμού

6

Ρυτίδες Αφυδάτωσης

Εμφανίζονται λίγες και βαθιές στα λιπαρά δέρματα, πολλές και επιφανειακές στα ξηρά.

7   8

Όταν διαφοροποιηθεί η ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας ενυδάτωσης και ταχύτητας εξάτμισης του νερού,  τότε έχουμε φαινόμενα αφυδάτωσης του δέρματος. 
Η καλή υδάτωση εξαρτάται και από την ποσότητα άλατος που προμηθεύουμε τον οργανισμό μας, η οποία αν μειωθεί υπερβολικά, θα χαμηλώσει αντίστοιχα και η στάθμη του βιολογικού νερού που βρίσκεται αποθηκευμένο στο δέρμα. Η ισορροπία άλατος-νερού θα πρέπει να είναι σταθερή, για να διατηρείται η καλή υδάτωση.

Για να χαρακτηρίσουμε μια επιδερμίδα ως αφυδατωμένη θα πρέπει η περιεκτικότητα της κερατίνης στιβάδας σε νερό να είναι μικρότερη του 10%.

Πιο ευαίσθητα όσο αφορά στην αφυδάτωση είναι τα πολύ λεπτά και εύθραυστα δέρματα, όπου η κερατίνη, η οποία και αυτή βοηθά το δέρμα να διατηρεί τα αποθέματα νερού που διαθέτει, είναι λεπτή ή αποκολλάται εύκολα.

Στα λιπαρά – ακνεϊκά δέρματα παρουσιάζεται πάρα πολύ συχνά σοβαρή αφυδάτωση, λόγω της αλόγιστης χρήσης σαπουνιών και καυστικών λοσιόν για την αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότητας.

Για την πρόληψη της αφυδάτωσης θα πρέπει να παίρνουμε σταθερά νερό και λίγο αλάτι.

Αιτίες αφυδάτωσης

1. Η κακή εξωτερική περιποίηση του δέρματος με καυστικές λοσιόν, σαπούνια, απορρυπαντικά, αντισηπτικά καλλυντικά, μακιγιάζ κακής ποιότητας, πολύ ζεστό νερό.

2. Οι καιρικές μεταβολές χιόνι, κρύο, ψυχρός αέρας, τροπικό κλίμα δυνατός ήλιος.

3. Τα διάφορα σπορ που κάνουμε χωρίς προστατευτική κρέμα: σκι, αναβάσεις σε βουνό, ιππασία, κολύμπι, ποδήλατο, τένις, μοτοσικλέτα, κουπί, τζόγκιν  κ.α

4. Υπερβολική εφίδρωση, αιμορραγίες, διάρροιες, χρόνιες κατακλίσεις, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, αμοιβάδες, πυρετός.

5. O μη υγιεινός τρόπος ζωής: υπερβολικό κάπνισμα, κλειστοί χώροι – οινόπνευμα – ναρκωτικά, καταχρήσεις – κακή διατροφή και κυρίως στεγνή τροφή.

6. Ενδοκρινολογικές διαταραχές: ορμονική ανεπάρκεια, μείωση έκκρισης των σμηγματογόνων αδένων της χοληστερίνης και των εξ’αυτής επιδερμικών λιπών.

7. Λόγοι ψυχικοί: κατάθλιψη, πλήξη, έλλειψη ενδιαφέροντος επηρεάζουν τις ορμονικές εκκρίσεις με αποτέλεσμα την αφυδάτωση.

Αντιμετώπιση ρυτίδων αφυδάτωσης

Συστήνουμε διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, σούπες, ροφήματα και λήψη υγρών τουλάχιστον 2 λίτρα την ημέρα ώστε να αποκατασταθεί η υδατική ισορροπία στο ιδίως δέρμα.

Ακόμη συστήνουμε:

 • Χρήση στο σπίτι των ειδικών συμπυκνωμένων ορών concentrateκαι ενυδατικών κρεμών DayCareτων Ιαματικών καλλυντικών προϊόντων AQUATONALE, αναλόγως της ποιότητας του δέρματος, λιπαρό, ξηρό, κανονικό, πλούσια σε ενυδατικούς παράγοντες όπως: ΗyaluronicAcidComplex, SodiumPCA, Sorbitol, Lacticacid,  DNAGelComplex,OsmoprotectorHydrating* Active,ChitosanComplex,MarineActive:LaminariaSaccharinaExtract,Castoroil, SheaButter (Butyrospermumparkii), Helianthusannus(sunflower) seedoil.

9

 • Ειδικές περιποιήσεις στο Face & Body Day Spa όπου η αντιμετώπιση των ρυτίδων αφυδάτωσης γίνεται υπεύθυνα και με επιστημονικό τρόπο με τις εξής ειδικές περιποιήσεις ανάλογα με την κάθε περίπτωση και ποιότητα του δέρματος:

           1.       ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

           2.      ΜΙΚΡΟ-ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ-ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ-ΝΤΕΚΟΛΤΕ

           3.      HOT CHOCOLATE ANTI AGING FACIAL TREATMENT

           4.      ΒΙΤΑΜΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΝΤΕΚΟΛΤΕ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ & ΙΟΝΤΟΦΟΡΕΣΗ

           5.      ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΑΛΦΑ-ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΑ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

           6.       ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FLASH LIFTING

           7.      ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ AQUATONALEHYDRATING* CONCENTRATEΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ-ΣΥΣΦΙΞΗ-ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ & ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Δήμη Ι. Κουλιστανίδου
Αισθητικός
Dpl Cidesco

 

Καρκίνος και Διατροφή

 1

 

Τι είναι ο καρκίνος; Τι τον προκαλεί;

Ο καρκίνος είναι μια κατηγορία ασθενειών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί τύποι καρκίνου, και ο καθένας έχει χαρακτηριστεί από τον τύπο του κυττάρου που επηρεάζει.
Ο καρκίνος βλάπτει το σώμα όταν τα  μεταλλαγμένα κύτταρα διαιρούνται ανεξέλεγκτα για να σχηματίσουν εξογκώματα ή μάζες ιστού που ονομάζονται όγκοι. Όγκοι μπορούν να αναπτυχθούν και να παρεμβαίνουν  στο πεπτικό, νευρικό και κυκλοφορικό συστημά, και  να απελευθερώνουν ορμόνες που μεταβάλλουν τη λειτουργία του σώματος.
Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη αλλά και κατά τη διάρκεια της ασθένειας.

Έχει εκτιμηθεί  ότι η διατροφή  μπορεί να εξηγήσει  την αιτία πρόκλησης του 30% των περιπτώσεων εμφάνισης καρκίνου στις δυτικές χώρες.

Οι πρόσφατες συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου:

α. Διατήρηση σωματικού βάρους, τέτοια ώστε ο dείκτης μάζας σώματος να είναι 18,5-24,9kg/m2 και να αποφεύγεται αύξηση βάρους (>5kg) κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής

β. Διατήρηση συστηματικής σωματικής δραστηριότητας (καθημερινά 60 λεπτά άσκηση μέτριας έντασης όπως βάδισμα ,πιο έντονη άσκηση  μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη για την πρόληψη του καρκίνου

γ. Η κατανάλωση οινοπνευματωδών δεν συνίσταται (αν γίνεται κατανάλωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο μονάδες (10g αλκοόλ, που αντιστοιχούν σε 1 ποτήρι μπύρα, κρασί την ημέρα)

δ. Η συνολική κατανάλωση των παστών τροφίμων και του αλατιού θα πρέπει να γίνεται με μέτρο

ε. Περιορισμός των τροφίμων σε έκθεση με αφλατοξίνη (μυκοτοξίνη που παράγεται από τη μούχλα στα σιτηρά ,στα καρύδια και σε άλλα τρόφιμα  σε ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης)

στ. Η διατροφή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 400g ολόκληρα φρούτα και λαχανικά την ημέρα(είναι καλές πηγές φυλλικού οξέος ,το οποίο είναι απαραίτητο για την κανονική μεθυλίωση ,τη σύνθεση και την επισκευή του DNA)

ζ. Για τα άτομα που δεν είναι χορτοφάγοι συστήνεται μια μέτρια κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος με συντηρητικά (πχ. λουκάνικα, σαλάμι, μπέικον, ζαμπόν)

η. Αποφυγή πολύ καυτών τροφίμων ή ροφημάτων (λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας μπορεί να βλάψουν και να ερεθίσουν την επιθηλιακή επίστρωση του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο  για την ανάπτυξη καρκίνου)

Η καρκινική καχεξία προσδιορίζεται από την ανορεξία, την απώλεια βάρους, την αναιμία, καθως και την ελάττωση των πρωτεινών και της μάζας σώματος. Η επίδραση της νόσου στον μεταβολισμό αρχίζει νωρίς, πριν από την απώλεια βάρους. Οι μεταβολικές οδοί που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα είναι ανεπαρκείς σε σύγκριση με τις οδούς των φυσιολογικών κυττάρων και απαιτούν επιπλέον θρεπτικά συστατικά και ζωτικές πρωτείνες. Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από συνεχή αυξημένη ανάγκη σε γλυκόζη. Οι διαταραχές στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών έχει σχέση με την παροχή επαρκών αμινοξέων για την ανάπτυξη όγκου. 

Οι κυτταροκίνες, ουσίες που εκκρίνονται από το ανοσοποιητικό σύστημα σαν απάντηση στον όγκο αποτελούν σοβαρούς μεσολαβητές στο σύνδρομο της καρκινικής καχεξίας και επηρεάζουν τον μεταβολισμό με παρόμοιους μηχανισμούς της σήψης και της φλεγμονής.

Η αντικαρκινική θεραπεία περιλαμβάνει :

1.     Τη χημειοθεραπεία

2.     Την ακτινοθεραπεία

3.     Τη χειρουργική θεραπεία

4.     Την ανοσοθεραπεία ή συνδυασμούς αυτών

Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία είναι συστηματική θεραπεία και έχει δράση σε όλο τον οργανισμό. Τα κυτταροστατικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι φάρμακα με υψηλή τοξικότητα και εμφανίζουν παρενέργειες όπως ναυτία, εμετοί, μεταβολής γεύσης, λοιμώξεις του βλεννογόνου του στόματος, οισοφάγου, χείλεων και γλώσσας, διάρροια, δυσκοιλιότητας, δυσαπορρόφηση, μυελοκαταστολή (αναιμία, θρομβοπενία, λευκοπενία).

Ακτινοθεραπεία

Περισσότερο από 10% των αρρώστων εμφανίζουν απώλεια σωματικού βάρους πάνω από 10% όταν η ακτινοθεραπεία συνεχίζεται πάνω από 6-8 εβδομάδες. Η ακτινοθεραπεία προκαλεί διαταραχές της θρέψης είτε λόγω δυσκολίας λήψεως της τροφής σε περιπτώσεις ακτινοθεραπείας της κεφαλής και του τραχήλου είτε από συνδυασμό δυσφαγίας και δυσαπορροφήσης σε περιπτώσεις ακτινοθεραπείας της κοιλιάς.

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία είναι η πρωταρχική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με κακοηθή νεοπλάσματα του γαστρεντερικού και μπορεί να συνδυαστεί με προεγχειρητική ή μετεγχειρητική  συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Όταν ο όγκος είναι στο γαστρεντερικό σωλήνα σημαντικά προβλήματα διατροφής μπορεί να εμφανιστούν είτε από τη νόσο είτε από τη χειρουργική εκτομή του όγκου.

Ανοσοθεραπεία

Ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία μπορεί να εμφανίσουν ναυτία, εμετούς, διάρροια, δυσκοιλιότητα, δυσπεπτικάενοχλήματα, ανορεξία, κόπωση, εφίδρωση, πυρετό με ρίγος.

 

Διατροφικές ανάγκες ασθενή με καρκίνο

Η επαρκής πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια της  θεραπείας και της αποκατάστασης θα βοηθήσουν τον ασθενή να διατηρήσει το βάρος του  και να αποφύγει τις πιθανές ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών.

Οι ενεργειακές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο μπορούν να μειωθούν, να παραμείνουν αμετάβλητες ή να αυξηθούν. Επομένως οι συστάσεις για ενεργειακή πρόσληψη πρέπει να είναι εξατομικευμένες και να έχουν ως σκοπό την επιτυχία και διατήρηση ενός υγιούς βάρους κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της αποκατάστασης.

2

Η σωστή διατροφή είναι πολύ σημαντική για όσους υποβάλλονται σε αντικαρκινική θεραπεία, καθώς πρόκειται για μια περίοδο που ο οργανισμός έχει αυξημένες και ειδικές απαιτήσεις.

Οι βασικοί διατροφικοί στόχοι για τους ασθενείς με καρκίνο είναι:

1. Διατήρηση του σωστού βάρους 

2. Επιλογή και κατανάλωση υγιεινών τροφών που παρέχουν στο σώμα την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει.

 

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί τις θρεπτικές ουσίες

Μερικές φορές, ο καρκίνος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί τις θρεπτικές ουσίες που προσλαμβάνει. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να οφείλονται στην αντίδραση του σώματος στον όγκο, στις παρενέργειες της θεραπείας, σε ορισμένα φάρμακα ή σε συνδυασμό όλων των παραπάνω παραγόντων. Δεν είναι ασυνήθιστο να διαπιστώσετε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας μεταβολίζει τη ζάχαρη ή στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Είναι πιθανό να εκδηλώσετε υπεργλυκαιμία (αυξημένα επίπεδα σακχάρου).

Συνήθεις ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων  σε καρκινοπαθείς:

Φυλλικό οξύ
Βιταμίνη Α
Βιταμίνη
C
Χαλκός
Σίδηρος
Μαγνήσιο
Ψευδάργυρος
Βιταμίνη
D
Ασβέστιο

Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται ενδεχομένως η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

3

Με τη βοήθεια τέτοιων συμπληρωμάτων μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσληψη της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης σημαντικών θρεπτικών συστατικών. Κυκλοφορούν επίσης υποκατάστατα γεύματος σε υγρή μορφή τα οποία καλύπτουν επιπλέον τις ανάγκες για πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες, καθώς ενισχύουν σημαντικά το σώμα αλλά δεν πρέπει να καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες.

Επίσης, τα όποια συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να λαμβάνονται σε μεγάλες δόσεις που υπερβαίνουν την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα.

Η υπερβολική πρόσληψη τέτοιων ουσιών είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπευτική δράση ορισμένων χημειοθεραπειών ή/και της ακτινοθεραπείας.

 

Παρενέργειες  θεραπείας του καρκίνου και  αντιμετώπισή τους

Ανορεξία

 • Χρησιμοποιείτε συμπληρώματα διατροφής σε υγρή μορφή ή ροφήματα με υψηλό ποσοστό θερμίδων και πρωτεΐνης όταν η κατανάλωση στερεών τροφών δεν είναι επαρκής
 • Καταναλώνετε μικρά, συχνά γεύματα υψηλής θερμιδικής αξίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Καταναλώνετε μεγαλύτερα γεύματα τις πρωινές ώρες της ημέρας και ελαφρύτερα τις βραδινές ώρες
 • Να έχετε διαθέσιμα γρήγορα snack όπως γιαούρτι, παγωτό, κρέμα
 • Να καταναλώνετε μικρότερες ποσότητες στα γεύματα για να αποφευχθεί ο πρώιμος κορεσμός
 • Να καταναλώνετε τα υγρά μια ώρα πριν και μετά από τα γεύματα
 • Να καταναλώνετε μαλακές, κρύες τροφές που είναι εύκολα καταπόσιμες

Αλλαγμένη ικανότητα γεύσης και όσφρησης

 • Επιλέξτε τροφές που έχουν ευχάριστη γεύση και άρωμα
 • Αντικαταστήστε τα κρέατα που δεν έχουν ευχάριστη γεύση και άρωμα με κοτόπουλο, ψάρι, αυγά
 • Μαρινάρετε τις τροφές, προσθέστε μπαχαρικά ή σάλτσες
 • Ξεπλύνετε το στόμα σας καλά πριν από το γεύμα και διατηρείτε μια καλή υγιεινή στόματος

Ξηροστομία

 • Πίνετε συχνά νερό
 • Καταναλώνετε σκληρά γλυκά (πχ.καραμέλες) ή πιπιλίστε κομμάτια πάγου ή τσίχλα για την παραγωγή σίελου
 • Καταναλώνετε γλυκά ή ξινά τρόφιμα για να προωθηθεί η παραγωγή σίελου
 • Προσθέστε σάλτσα, ζωμό και λαδόξιδο στα τρόφιμα
 • Βουρτσίστε τα δόντια σας μετά από κάθε γεύμα και προ του ύπνου

Ναυτία

 • Χρησιμοποιήστε αντιεμετικά φάρμακα συνταγογραφημένα από τον παθολόγο σας
 • Επιλέξτε τρόφιμα που είναι εύκολα ανεκτά
 • Αποφύγετε λιπαρά, πολύ γλυκά ή καυτερά τρόφιμα
 • Αποφύγετε τρόφιμα με έντονη οσμή
 • Καταναλώνετε μικρά και συχνά γεύματα και να τα τρώτε αργά
 • Καταναλώνετε μικρές ποσότητες υγρών με τα γευματά σας, αλλά να πίνετε αργά τα υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Μην ξαπλώνετε για μια τουλάχιστον ώρα μετά από τα γεύματα
 • Φοράτε άνετα ρούχα
 • Παρατηρήστε ποιες τροφές ή καταστάσεις σας προκαλούν ναυτία ώστε να τις αποφεύγετε

Εμετοί

 • Μη φάτε ή πιείτε μέχρι να σταματήσει ο εμετός
 • Καταναλώνετε μικρές ποσότητες καθαρών υγρών και έπειτα μια μαλακή διατροφή χωρίς πολλές φυτικές ίνες μετά τα επεισόδια του εμετού
 • Να ενυδατώνεστε μετά τα επεισόδια του εμετού με αφθονία υγρών

Διάρροια

 • Να πίνετε υγρά σε θερμοκρασία δωματίου για την αναπλήρωση των  υγρών που χάθηκαν με τη διάρροια
 • Να καταναλώνετε τρόφιμα υψηλότερα σε νάτριο και κάλιο (αθλητικά ποτά, μπανάνες, ζωμός, σούπα, βρασμένες πατάτες)
 • Να αποφεύγετε τα λιπαρά τρόφιμα ,τα ακατέργαστα και υψηλά σε φυτικές ίνες λαχανικά και φρούτα
 • Αποφύγετε τα τρόφιμα που παράγουν αέρια (όσπρια, λάχανο, κουνουπίδι)
 • Περιορισμός της κατανάλωσης του καφέ
 • Πιθανή δυσανεξία στη λακτόζη (περιορισμός της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων)

Δυσκοιλιότητα

 • Να πίνετε επαρκή ποσότητα υγρών (8-10 ποτήρια/ημέρα)
 • Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών από τη διατροφή, εκτός και αν δεν είναι ανεκτό από τον ασθενή
 • Συμμετοχή σε προγράμματα συστηματικής φυσικής δραστηριότητας

Ο καρκίνος είναι μια πολύπλοκη ασθένεια και  χρειάζεται εξατομικευμένη διατροφική φροντίδα  κατά τη διάρκεια της  θεραπείας και της αποκατάστασης του.
4 Η διατροφή πρέπει να αποτελείται καθημερινά από  3 κύρια γεύματα(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και από 2-3 ενδιάμεσα σνακ (δεκατιανό, απογευματινό και προαιρετικά προ ύπνου). Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφών (γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρι, όσπρια, δημητριακά και προϊόντα δημητριακών, λαχανικά, φρούτα, «καλά» λιπαρά όπως ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και σπόρους).

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να τρώμε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά για να λάβουμε τις απαραίτητες βιταμίνες ώστε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα.

 

ΤΡΟΦΕΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Η  καλή διατροφή είναι ένα δυνατό όπλο  στην καταπολέμηση του καρκίνου και οποιασδήποτε άλλης ασθένειας. Γιατί η καλή διατροφή κατά τη διάρκεια του καρκίνου μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης. Τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνετε μέσω της τροφής είναι πιθανό να σας ωφελούν πολύ περισσότερο από τα συμπληρώματα διατροφής.

1. Τα λιπαρά ψάρια

5678910

Τα λιπαρά ψάρια: σκουμπρί, ρέγγες, σαρδέλες, σολομός, πέστροφα, τόνος μας εφοδιάζουν με μακράς αλυσίδας ω-3 λιπαρά οξέα που έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση  στον ανθρώπινο οργανισμό και ελαχιστοποιούν τη δράση της κυκλοοξυγενάσης -2 η οποία οδηγεί σε καταστολή της σύνθεσης των εικοσανοειδών (ορμόνες που δρουν τοπικά και εκκρίνονται σε καταστάσεις φλεγμονής και πόνου). Περιέχουν επίσης και βιταμίνη Α, που είναι σημαντική στην καταπολέμηση του καρκίνου. Οι έρευνες δείχνουν ό,τι προστατεύουν από την καχεξία που προκαλείται από τη χημειοθεραπεία. Περιέχουν και μικρή ποσότητα  βιταμίνης D, απαραίτητη  κατά τη διάρκεια της νόσου.

2. Καρότα

11  12  13

Μαζί με τα βερίκοκα και τις πιπεριές μας παρέχουν καροτενοειδή,όπως το β-καροτένιο, που μετατρέπονται σε βιταμίνη Α.

3. Κόκκινες και κίτρινες πιπεριές

14  15  16

Η καλύτερη πηγή βιταμίνης C,ακόμη καλυτερη και από τα πορτοκάλια. Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και εξουδετερώνει τις τοξίνες.
1 μεγάλη κόκκινη πιπεριά έχει 250 mg
200 γρ ωμό μπρόκολο 175 m
g
1 πορτοκάλι 65 mg
Επίσης καλές πηγές βιταμίνης
C είναι τα μούρα και τα κεράσια.

4. Ηλιόσποροι

17

Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο και βιταμίνη Ε. Ο ψευδάργυρος βοηθά στη δράση της βιταμίνη C και επιταχύνει το χρόνο επούλωσης τραύματος. Χρειάζόμαστε 15 έως 25 mg ανά ημέρα. Πέντε κουταλιές της σούπας σπόρους ηλίανθου μπορεία να μας δώσει 10 mg.

5. Καρύδια Βραζιλίας

18

Έξι ξηροί καρποί θα καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες σας σε σελήνιο που είναι 100 έως 200 μg. Το σελήνιο είναι ένα πολύ ισχυρός αντικαρκινικός παράγοντας.

19  20  21

Οκτώ φέτες ψωμί ολικής αλέσεως, ένα οργανικό αυγό, ή ένα μεγάλο στήθος κοτόπουλου θα είναι αρκετό για να καλυφθείτε καθημερινά.

22232425

Ο τόνος, τα κρεμμύδια, το μπρόκολο και οι ντομάτες περιέχουν και αυτά σελήνιο.

6. Μανιτάρια

26272829

Έχει μελετηθεί πολύ η φαρμακευτική δράση μανιταριών (Shiitake, Maiitake, cordyceps) στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην καταπολέμηση της νόσου.

7. Ντομάτες

30

7 -10 μερίδες ανά εβδομάδα,έχει αποδειχθεί ό,τι έχει καλή επίδραση σε διάφορες μορφές καρκίνου. Το λυκόπενιο που είναι το πιο σημαντικό ενεργό συστατικό της ντομάτας και η ημερήσια δόση είναι 25 – 40 mg παραδόξως αυξάνεται κατά την επεξεργασία της ντομάτας (μαγείρεμα).

Βρίσκεται επίσης στις  πιπεριές ,στις φράουλες,στα καρότα και στα ροδάκινα. Το λυκοπένιο βοηθά στη μείωση της LDL χοληστερόλης και αποτελεί  ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.

8. Κρόκος αυγού

31

Μαζί με τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το αβοκάντο, τα φασόλια, τα καρότα, τα βερίκοκα, ο κρόκος του αυγού θα σας εφοδιάσει με το φυλλικό οξύ. Το φυλλικό οξύ  θα βοηθήσει στη σωστή παραγωγή του DNA και έχει προστετευτικό ρόλο  κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Το φυλλικό οξύ, βιοτίνη, νιασίνη και βιταμίνη Β6 είναι όλα βιταμίνες του συμπλέγματος Β που βοηθούν στην καταπολέμηση του καρκίνου. Ο κρόκος αυγού, τα χόρτα και τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι οι καλύτερες πηγές αυτών των βιταμινών.

9. Μπρόκολο

32  33  34

Και άλλα πράσινα λαχανικά σταυρανθή π.χ. λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, περιέχουν φυτικές ίνες που βοηθούν στην αποβολή των τοξινών. Επιπλέον, η ίνα είναι πλούσια σε γαλακτόζη, η οποία συνδέεται με βλαπτικούς παράγοντες στο έντερο

10. Το σκόρδο

35

Το σκόρδο έχει έναν αριθμό δραστικών συστατικών. Περιέχει σελήνιο, τρυπτοφάνη και θείο, δραστικοί παράγοντες ενάντια στα καρκινικά κύτταρα.

11. Παντζάρι

36  37  38

Τα κεράσια, οι μελιτζάνες, τα κόκκινα σταφύλια και γενικά  μωβ φρούτα και λαχανικά περιέχουν ανθοκυανίνες (και μερικές φορές και ρεσβερατρόλη). Οι ανθοκυανίνες έχει αποδειχθεί πως ασκούν αρνητική επίδραση στα καρκινικά κύτταρα.

12. Όσπρια

39

Οι φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια, ο αρακάς, ακόμη και η σόγια κ.λπ. είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης χωρίς την λήψη ζωικών λιπαρών.

Τα όσπρια περιέχουν ισοφλαβόνες, τα φυτοοιστρογόνα. Ακόμη παρέχουν αδιάλυτες και κυρίως διαλυτές φυτικές ίνες, όπως λιγνάνες που μπορούν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών στο έντερο και την κυκλοφορία του αίματος.Τέλος είναι πλούσια σε φολικό οξύ, κάλιο, σίδηρο και μαγνήσιο.

 

Πηγές:
http://www.eurocharity.gr/publish/food_cancer.pdf
www.medicalnewstoday.com/info/canceroncology
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional
http://www.cancer.gov/cancertopics/eatinghints
Α.Ζαμπέλας, Κλινική Διαιτολογία και Διατροφή  με στοιχεία παθολογίας, σελ.469,472,473,477,481,486


 

 

Μαρία Καράμπαλη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Επιστημονική συνεργάτης Face & Body Day Spa